Privacy Reglement & Cookies

Inleiding

De bescherming van gegevens is voor Gamechanger van groot belang, en heeft bij Gamechanger een hoge prioriteit. Daarom zijn wij transparant over de manier waarop we de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerken. De informatie hieronder is bedoeld om u alle relevante informatie te bieden over het verzamelen en verwerken van gegevens die via de website www.gamechanger.nl (hierna de 'website') kunnen worden verzameld.

Gamechanger (hierna aangeduid als 'we', 'wij', 'ons', 'onze', of 'Gamechanger') kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken wanneer u deze website bezoekt.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, het kan nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen om u toegang te geven tot bepaalde onderdelen van onze websites en/of zodat u ons om bepaalde informatie of diensten kunt verzoeken. Deze persoonsgegevens verwerken we voor de hieronder genoemde doeleinden.
Vanwege onze precontractuele of contractuele verplichtingen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor het volgende:

  • om te reageren op eventuele verzoeken of vragen die u op onze website indient; maar ook
  • om u in staat te stellen om in te loggen op bepaalde afgesloten onderdelen van onze website.

We kunnen de persoonsgegevens die u met ons deelt ook gebruiken in verband met het volgende:

  • om de website te onderhouden en te verbeteren;
  • om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
  • om geaggregeerde statistieken samen te stellen over het gebruik van de website.

Dit mogen wij doen vanwege onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft wanneer u onze website bezoekt en contact met ons heeft.

Ten slotte mogen we, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, de persoonsgegevens die u met ons deelt ook gebruiken voor marketingdoeleinden, en met name voor op u afgestemde aanbiedingen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien u een bestaande klant bent, bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele en/of zakelijke betrekking. Daarna kunnen we uw persoonsgegevens gedurende tien (10) jaar na beëindiging van onze contractuele en/of zakelijke relatie bewaren.
Indien u een potentiële klant bent waarmee wij nog geen contractuele en/of zakelijke relatie hebben, dan bewaren we uw gegevens niet langer dan tien (10) jaar na het moment waarop het eerste contact is gelegd.

Delen van uw persoonsgegevens

1. Partners
We vertrouwen tevens op partners waarmee we uw persoonsgegevens kunnen delen voor marketingdoeleinden en met name voor op u afgestemde aanbiedingen. Wanneer we deze derden inschakelen, verzekeren we ons ervan dat zij een beschermingsniveau bieden dat passend is voor de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

2. Gerechtelijke, openbare en/of overheidsinstanties
We kunnen ook op grond van de wet of vanwege juridische procedures en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen tevens uw persoonsgegevens verstrekken indien we vaststellen dat verstrekking noodzakelijk of gepast is met het oog op de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van publiek belang.
We kunnen ook persoonsgegevens verstrekken indien we te goeder trouw vaststellen dat verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en om een beroep te doen op de voor ons beschikbare rechtsmiddelen, om onze voorwaarden af te dwingen, om onderzoek te doen naar fraude of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

Uw rechten

In elk geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt ook verzoeken om rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken om beperking hiervan. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en standaardformaat.

U kunt een e-mail sturen aan info@gamechanger.nl als u een dergelijk verzoek of een dergelijke klacht heeft.

In elk geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Externe websites

De website van Gamechanger kan links naar externe websites bevatten. Gamechanger geeft geen garanties met betrekking tot deze externe websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat de eigenaars en exploitanten van deze externe websites mogelijk persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of doorgeven op basis van andere voorwaarden dan Gamechanger. Wanneer u een link naar een externe website volgt, dient u kennis te nemen van het privacybeleid van die externe website.

Kennisgeving van wijzigingen aan deze Policy

Dit Reglement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. We kunnen dit Reglement van tijd tot tijd wijzigen om bij te blijven met onder andere nieuwe technologieën, praktijken in de sector en voorschriften van wettelijke instanties. We verwachten dat de meeste wijzigingen heel klein zullen zijn.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren;
  • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die uw voorkeuren onthouden, kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat uw geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Gamechanger niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.


Indien u er bezwaar tegen hebt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, dient u de cookies uit te schakelen. Hiervoor verwijzen we u naar de instructies die op uw browser van toepassing zijn: