Waarom een pressure cooker?

Onze Pressure Cooker is de ideale oplossing als de turbo erop moet. Als procesbegeleider en facilitator brengen we met onze specifieke ervaring, versnelling in het oplossen van complexe bedrijfsvraagstukken. Tijdens een pressure cooker onstaat nieuwe energie en dynamiek. Een nieuwe blik van buiten de organisatie zet aan tot actie. Verandering en transformatieprocessen komen sneller op gang en met resultaat.

 • Moet je organisatie van koers veranderen?

 • Wil je de status quo doorbreken?

 • Zoek je manieren om snel en effectief obstakels weg te nemen?

 • Dient er draagvlak te worden gerealiseerd tussen alle business units?

 • Is er een voortvarende start met de implementatie nodig?

 • Dient er een nieuwe visie, strategie, markt of businessmodel te worden ontwikkeld?

Met een Pressure Cooker bereik je in een dag of enkele dagen, resultaten die anders weken of maanden op zich laten wachten.

Jouw voordelen op een rij:

 1. Versnelling: neem zakelijke besluiten binnen uren en dagen.

 2. Kwaliteit: werk effectief samen om robuuste, doeltreffende oplossingen te ontwikkelen.

 3. Betrokkenheid: de werkwijze zorgt voor betrokkenheid en draagvlak bij meerdere belanghebbenden.

 4. Beheersing: beproefde hulpmiddelen en methoden zorgen ervoor, dat een concreet resultaat wordt opgeleverd.

 5. Innovatie: ons Lean Startup Platform biedt kennis voor Innovation Labs, Idea Power Sessies, Design Thinking Sessies, Crowdsourcing, Validated Prototyping en Business Model Innovation als onderdeel van de Pressure Cooker.

I can recommend Marieke Schoenmaker as a person with great proficiency and deep recognition of co-creation processes. I have had the pleasure to work with Marieke on a co-creation Pressure Cooker at Fokker Services during which she showed to be an independent, reliable, careful and well experienced professional.
— Heino van der Laan, Director Sales Fokker Services

pressure cookers die we hebben begeleid:

 • Een CEO van een wereldwijde fabrikant voor luchtvaartservices wil dat zijn nieuwe managementteam een gedragen commerciële strategie ontwikkelt, gezamenlijk met 125 medewerkers uit het kader en de key-accounts. Deze strategie wordt direct in gang gezet met concrete acties.

 • Een bestuurder van een bedrijf in installatietechiek wil dat 50 medewerkers een organisatiebrede visie en beleidsplan op nieuwe media ontwikkelen. Tijdens de Pressure Cooker staan er business owners op, die zich eigenaar voelen voor de implementatie van het beleidsplan.

 • Een vastgoedmanager wil dat er samen met een team van architecten, zorgverleners en bestuurders een sectoroverstijgend ontwerp wordt gemaakt voor een toekomstig huis voor dementerende ouderen.

 • Een directeur van een retailorganisatie heeft een visie voor een nieuwe business to business markt ontwikkeld en wil via een Pressure Cooker met zijn managementteam de uitrol naar de markt versnellen.

 • De eigenaar van een bijenhouderij in de agrarische sector, wil een besluit nemen over of er een verdienmodel valt te ontwikkelen met een nieuwe doelgroep.

 • Het bestuur van een vereniging in de zorgsector - met 23.000 leden - wil in het kader van een cultuurverandering met haar kaderleden tot een plan voor klantenbinding komen.

 • De CEO van een middelgrote bouwonderneming heeft een ‘moonshot’ nodig voor hoe de organisatie zich in 2020 klaarmaakt om virtueel te bouwen. Uitgangspunt wordt dat de klant nog voordat zijn huis gebouwd is, precies ervaart wat hij krijgt.

 • De commercieel directeur van een ontwikkelaar van gebouwen en woningen wil een 90 dagen plan om het tij te keren van een dalende naar een stijgende klanttevredenheid. Alle afdelingen werken mee aan het plan en nemen een actieve rol hierin.

 • De commercieel directeur van een luchtvaartorganisatie ziet dat het onderscheiden op klantbeleving de enige manier is om te kunnen overleven in de markt. Hij wil dat er een visie en roadmap komt, die omarmt worden door sales, operations, marketing, HR, communicatie, finance en ICT.

De kracht van Gamechanger zit in een gedegen voorbereiding. Een groot compliment voor Gamechanger voor de energieke en professionele aanpak van de vragen van onze organisatie. Zij verstaan de kunst om ook het voorbereidingstraject een boeiend co-creatieproces te laten zijn!
— Josette Driessen, Programma manager KNGF
Visual Thinking in onze Pressure Cookers

Visual Thinking in onze Pressure Cookers

Altijd op inspirerende locaties

Altijd op inspirerende locaties