Strategiesessie Wendbare Innovatie Richting™: directeuren en hun managementteam ervaren in deze 1-daagse workshop van Gamechanger, hoe het is om te innoveren op een meer wendbare manier.
De klant leeft weer bij iedere medewerker!
— Tom Schreurs, Commercieel Directeur Koopmans

Portfoliomanagement Masterplan™

Een goede start van ieder innovatietraject is de selectie aan welke ideeën je wilt gaan werken. Samen met het innovatieteam en de verantwoordelijke business unit directeur gaan we twee keer een 1-daagse workshop in, om de koers van de innovatieversnelling te bepalen. Met als doel om te besluiten, welke ideeën de meeste waarde kunnen toevoegen zowel voor de klant als voor de organisatie.

Wat levert deze dienst je op?

Onze klanten krijgen via werken met het Portfoliomanagement Masterplan™ belangrijke inzichten, zoals:

  • De klantreis is in kaart met daarin de momenten, waarop je voor klanten het verschil kunt maken.

  • Ideeën die bij klanten en collega’s leven voor verbetering of vernieuwing zijn gedeeld in het team.

  • De ideeën zijn geprioriteerd naar de waarde die zij toevoegen aan de klant en de organisatie.

  • Er is een routekaart opgesteld, die aangeeft wanneer, welke ideeën worden opgepakt.

  • Er is een 100-dagen plan voor het opzetten en uitvoeren van één of meerdere experimenten.

  • Bij de directie is draagvlak bereikt voor de routekaart, de eerste experimenten en het team dat het gaat doen.