Stap voor Stap Experimenten Systeem™: innovatieve concepten experimenteren en ontwikkelen via de Lean Innovatie Methode.
Samen met Marieke heb ik aan de uitdagende verandering gewerkt om onze organisatie naar een meer klantgerichte en innovatieve organisatie te transformeren. We hebben deze verandering duurzaam en op basis van intrinsieke motivatie tot stand laten komen. Niet top down maar vanuit dienend leiderschap in dialoog met de collega’s die het dagelijks in praktijk moeten brengen. Zonder de inzet van Marieke had deze verandering niet het huidige succes gekend.
— Marketing Manager, Luchtvaart

Rapid Experimenten Systeem™

Zodra het team heeft gekozen met welk(e) experiment(en) voor innovatie zij wil starten, coachen wij het team om deze succesvol te realiseren. In 12 weken helpen wij hen om van een idee naar een in de markt geteste duurzame oplossing te komen. Een oplossing met een haalbaar en schaalbaar businessmodel. Teams werken in kleine groepen van 3 tot maximaal 6 mensen, zijn multidisciplinair en bestaan bij voorkeur uit professionals van de eigen organisatie en van co-makers. 

Wat levert deze dienst je op?

Wij coachen een team om alle innovatietools en technieken stap voor stap zelf in hun experimenten in de praktijk te brengen. Met het volgende resultaat:

  • De teamleden worden creatiever in hun denken en doen.

  • Zij ontwikkelen een 'leer' mindset.

  • Ze worden zich bewust van hun aannames.

  • Ze leren empatischer te luisteren naar klanten en eindgebruikers.

  • Het team leert interviewtechnieken waarmee zij bij klanten en eindgebruikers scherp krijgen wat hun uitdagingen zijn voor een betere woon-, leef- of werkomgeving.

  • Zij ontwikkelen prototypes voor mogelijke oplossingen en testen deze in de markt.

  • Ze ontwikkelen een businessmodel dat getoetst is in de organisatie.

  • De resultaten leren zij aan hun directie helder te pitchen, om funding te krijgen voor de implementatie van de oplossing.