Wat is de betekenis van co-creatie?

Co-creatie is een actief, dynamisch en multidisciplinair samenwerkingsproces. Aan dit proces nemen deel medewerkers van verschillende afdelingen, eindgebruikers en partners die betrokken zijn bij het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en/of in de markt zetten van nieuwe producten, diensten en ervaringen.
Met een Co-creatie Pressure Cooker versnel je dit proces.


Waarom co-creatie?

Co-creatie is belangrijk aangezien het een positief effect heeft op de innovatie performance van een organisatie. Recentelijk onderzoek verwijst naar resultaten zoals betere kwaliteit van producten, omdat deze beter voldoen aan de wensen van klanten. 


Waar zet je co-creatie in?

Co-creatie wordt in specifieke markten ingezet, zoals in de publieke sector en de zorg, in onderwijs, gastvrijheid en in de zakelijke dienstverlening. Lees meer over hoe we co-creatie hebben ingezet voor het verbeteren van de medewerkerbeleving.

Om een positieve impact te realiseren op de innovatie performance dient co-creatie goed georganiseerd te worden; in welke fasen van het co-creatie proces betrek je bijvoorbeeld welk type stakeholders. Eindgebruikers kunnen een belangrijke bijdragen leveren in de idee, ontwerp en ontwikkelfase. Leveranciers zijn mogelijk meer effectief in de productiefase en distributeurs bijvoorbeeld bij de back-end processen, zoals de lancering naar de markt. 


co-creatie bij ziekenhuis ZGT

In co-creatie met artsen, verplegend personeel ZGT-managers en de patiëntenraad heeft Gamechanger gewerkt aan het concreet maken van gedrag, om de 7 beloften van ZGT in de praktijk te brengen.


Het waarde co-creatie framework

Deze mindmap geeft inzicht in welke waarden verschillende betrokkenen bij een co-creatieproces kunnen toevoegen.