7 Tips voor een overtuigende opening van jouw innovatie presentatie

Leren hoe je een presentatie overtuigend opent is net zo belangrijk als weten hoe je een presentatie maakt, geeft en afsluit. We vergeten vaak dat er meerdere manieren zijn om je innovatie presentatie op een pakkende manier te openen, zodat je vanaf het eerste moment overtuigend presenteert.

De waarheid is, dat wanneer je jouw pitch begint, je jezelf moet concentreren op het maken van een positieve eerste indruk op de Innovation Board of anderen aan wie je overtuigend en inspirerend wilt presenteren.

De Pakkende OPENING Strategie™

Hier zijn 7 tips om jouw innovatie presentatie overtuigend te openen via De Pakkende OPENING Strategie™.

Tip 1: Onderzoek

Je kunt starten met het citeren uit een recent onderzoek dat je hebt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan:

"Volgens recent onderzoek van het Lean Startup Leadership Platform, geeft 60% van Innovatiemanagers uit grote Nederlands bedrijven aan dat zij het een uitdaging vinden om hun presentatie kort en krachtig te vertellen.

Een ander voorbeeld is: "De urgentie om te innoveren in de verzekeringssector mag wel wat omhoog, want de grote stappen worden nog niet altijd gezet.” Dat blijkt uit het Innovatieonderzoek 2019 dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is gedaan.

Tip 2: Publiek

Je kunt openen door de Innovation Board te bedanken voor het willen beoordelen van jouw/ jullie idee. Verwijs ook naar de persoon die jou heeft gevraagd het innovatie verhaal te doen of naar collega's uit de Innovation Board, die jou hebben geadviseerd, geholpen, etc.

Hiermee complimenteer je hen, het maakt hen trots en blij en je verbindt jezelf met jouw toehoorders.

Tip 3: Entertainen

Vaak vragen innovators me hoe ze op een leuke manier kunnen openen. Dit is wat ik leerde van mijn mentor Andy Harrington, founder van de Professional Speakers Academy. Open niet met een grap, want als die verkeerd valt dan is dat het ergste wat je kunt overkomen. Wat wel werkt is te openen met een story. En Andy is wat mij betreft de allerbeste daarin. Kijk maar eens naar deze video.

Tip 4: Noodzaak

Je kunt beginnen met een probleem dat opgelost moet worden. Als het een probleem is, dat bijna iedere stakeholder heeft, heb je onmiddellijk de volledige en onverdeelde aandacht van je Innovation Board. Denk bijvoorbeeld aan:

“Problemen creëren wel de nodige urgentie om te innoveren, maar ze kunnen ook overweldigen. 90% van onze collega's zijn gefixeerd op het omgaan met dagelijkse werklast en issues, in plaats van vooruit te kijken naar de toekomst."

“Omdat de markt altijd in beweging is, is vertragen als het goed gaat, precies het verkeerde antwoord. Wanneer de organisatie zich comfortabel heeft aangepast aan zijn meest recente verbeteringen, is dat voor een innovator een signaal dat het tijd is om een nieuwe reeks innovaties vooruit te helpen."

Tip 5: Interactie

Manier 1: Stellen van een vraag.

Dit is mijn favoriete manier om te openen! Openen door een positieve statement af te leggen en vervolgens een vraag te stellen waarmee je een reactie uitlokt. Bijvoorbeeld probeer zoiets als dit:

“Dit is een geweldige tijd om aan duurzaamheid te werken. Hoeveel mensen hier zijn met duurzaamheid bezig?" Steek je hand op, als je daarmee bezig bent. Als er een aantal handen omhoog gaan, zeg ik vervolgens: kijk eens om je heen hoeveel van jullie al duurzaam bezig zijn. Super mooi om te zien hoeveel drive er is om te verduurzamen".

Manier 2: In gesprek laten gaan met elkaar.

Een ander voorbeeld om interactie te krijgen is door je Innovation Board te vragen zich tot de persoon naast hem/haar te wenden om een bepaald punt te bespreken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Vertel degene naast je waar je nieuwsgierig naar bent in deze presentatie." Vraag ze vervolgens om terug te geven, wat ze van elkaar te weten zijn gekomen.

Tip 6.Noemen

Manier 1: Refereren aan een actuele situatie.

Gebruik een nieuwsartikel op de voorpagina van de krant om over te gaan naar jouw onderwerp en om je punt te illustreren of te bewijzen. Je kunt een kopie van de krant meenemen en deze omhoog houden terwijl je ernaar verwijst in jouw opening. Dat beeld dat jij vasthoudt en citeert, maakt dat jouw toehoorders direct met hun aandacht bij jouw verhaal zijn, om te horen wat je te zeggen hebt.

Bijvoorbeeld: Bericht Nu.nl maandag 30 september 2019 "Slimme gordijnen van IKEA zijn betaalbaar maar nog wel beperkt. De bediening ervan met Siri is er nog niet. Hier ligt een enorme kans voor ons, laat me je leren hoe ....".

Manier 2: Refereren aan een zeer bekende persoon. 

Begin bij het vertellen van jouw innovatieverhaal met een recent gesprek dat je had met een bekende persoon uit jullie markt.

Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Een paar weken geleden sprak ik met Andy Harrington op zijn Power to Achieve event. Hij vertelde me dat dit een van de beste tijden is om in de sprekersbranche te werken, en daar ben ik het mee eens."

Manier 3: Refereren aan een recent gesprek. 

Je kunt ook een recent gesprek, dat je had met een van de aanwezigen uit bijvoorbeeld de Innovation Board, gebruiken om je verhaal te openen. 

Tip 7. Geschiedenis

Manier 1: Vertellen van een verhaal.

Je kunt je gesprek beginnen met een verhaal. Enkele van de krachtigste openingszinnen van een verhaal waarmee je de volledige aandacht van jouw toehoorders trekt zijn: 

  • "Er was eens ..."

  • "Als je bij me was, op die zonnige dag in ....."

Manier 2: Een verhaal vertellen over jezelf. 

Heel vaak begin ik een opening bij een validatie-team door te zeggen:

“Ik stond voor de Innovation Board. We hadden alles getest bij klanten. Zij waren razend enthousiast over ons nieuwe concept Baby on Board! De Board luisterde aandachtig. Toen knalde de VP Operations eruit: dit wil ik niet! In die fractie van een seconde leerde ik, dat het testen van ideeën niet alleen extern maar ook intern moet kloppen".

Storytelling technieken zijn een zeer leuke en effectieve methode om met meer overtuiging jouw innovatieverhaal te presenteren.

Tot slot

Er zijn meerdere tips om op een overtuigende manier jouw innovatie presentatie te openen. Let er wel op dat de opening die je kiest altijd in lijn ligt met het doel dat je met jouw innovatie pitch wilt bereiken

Overtuigend presenteren en pitchen is een vaardigheid die je kunt leren

COMING SOON

Op 15 november 2019 openen we ook de deuren voor de Open Inschrijving Training E.P.I.C. Pitchen™ - overtuigend presenteren van je business idee.