De juiste product-markt combinatie vinden.

Wat is het eerste dat je doet?

Innovatieteams slagen er vaak niet in om de juiste product-markt combinatie te vinden. Dat ligt vaak aan twee zaken. De leden van het team hebben GEEN HELDERHEID over hun individuele en gemeenschappelijk doelen. Hierdoor kunnen tussentijds conflicten in het team ontstaan. Vaak zijn ze ook te emotioneel betrokken bij het product of de service die ze willen ontwikkelen. Daardoor kunnen ze er MOEILIJK AFSCHEID van nemen. Ook als blijkt dat de interesse van klanten beperkt is.

In de praktijk zie ik dit geregeld. Daarom daag ik jou uit om een GOEDE START te maken met jouw innovatieprojecten! Ga voor iets dat je echt wilt en een win-win-win is voor jouzelf, je afdeling en jouw innovatieteam.

Hoe bewust kies jij voor innovatie?

Ik heb geleerd dat joint ventures en andere samenwerkingen niet werkten, als we als co-founders te weinig wisten van de DOELEN waar we persoonlijk voor gaan. Innovaties die we voor ogen hadden, bereikten we derhalve niet.

Ik zie dat ook terug binnen innovatieteams in grote organisaties. Een aantal weken werken mensen vol enthousiasme in het innovatieteam. Vervolgens haken ze af omdat de dagelijkse operatie te veel aandacht van ze vraagt. “Ik kan het er niet bij doen”, zeggen zij. Vol verwondering vraag ik hen vervolgens: “Wat maakte dan, dat je eerder wel met innovatie aan de gang wilde?”

Dat levert de volgende INZICHTEN op:

  1. Het deelnemen aan een innovatieproject is voor velen niet een BEWUSTE KEUZE. Je wordt er voor gevraagd. Dat is leuk! Maar heb je jezelf ook de vraag gesteld, hoe dit innovatieproject jou dichter bij jouw (persoonlijke) doelen brengt?

  2. De tijd die je besteedt aan een innovatietraject, kun je niet besteden aan je dagelijkse werkzaamheden. Is er goed doorgesproken met de mensen van jouw afdeling, hoe je dit met elkaar kunt ORGANISEREN? Hoe past het bij hun doelen?

  3. Iedere innovatie dient waardevolle oplossingen te bieden aan klanten, de organisatie en andere stakeholders. Heb je eigenlijk glashelder voor ogen welke waarden dit betreft? Heb je als innovatieteam hier ook een GEMEENSCHAPPELIJK BEELD van?

Wat betekent innovatiesucces voor jou en je team?

Tachtig procent van de mensen staan niet bewust stil bij deze vragen. Het is dus van belang om de doelen die spelen bij innovatieprojecten vooraf scherp te krijgen. Het opstellen van een zogenaamd 'Innovatie Succes Manifest' gaat jouw innovatieteam hierin helpen. Door deze verklaring met elkaar op te stellen, bij de start van ieder innovatietraject, vergroot je de slagingskans voor het vinden van de JUISTE PRODUCT-MARKT COMBINATIE.

Het Innovatie Succes Manifest

Je start door deze verklaring EERST VOOR JEZELF op te stellen. Beantwoord hiervoor deze vragen:

  1. Wat is het product of de service die jij wilt creëren?

  2. Wie wil jij hiermee gaan helpen?

Vervolgens kijk je goed naar je PERSOONLIJKE DOELEN. Wanneer behaal jij succes met jouw innovatieproject? Zelfs als je jouw beoogde product of service niet maakt! Of niet de klantgroep gaat helpen die je nu voor ogen hebt.

Immers, als je beoogde klanten interviewt tijdens de fase van product-market fit, kun je er achter komen dat ze niet geïnteresseerd zijn in jouw product. En mogelijk vind je een andere doelgroep die jouw product met een kleine aanpassing wel graag van je gaat kopen.

Wat is dus het persoonlijke doel(en) dat jij wilt bereiken om succes te hebben? Wil je iets leren, wil je extra omzet voor je organisatie realiseren, wil je het beste innovatieteam in de organisatie worden, etc?

Welke EMOTIE voel je als je dit persoonlijke doel behaalt? Door dit persoonlijke doel los te koppelen van het beoogde product, dienst of doelgroep wordt je tijdens de product-market fit fase creatiever in het aanpassen van je product of service en vinden van de juiste klantgroep. Mede doordat je je niet emotioneel verbonden hebt aan wat je aan het begin van je innovatieproject dacht te gaan maken.

Klik hierboven om een template te ontvangen, waarmee je met je team jullie gezamenlijk Innovatie Succes Manifest kan uitwerken.

Waar vind je elkaar in het innovatieteam?

Als alle spelers in het innovatieteam het ‘Innovatie Succes Manifest' hebben uitgewerkt, bespreek je de uitkomsten met elkaar. Dit geeft je inzicht in de individuele doelen die er spelen. Vervolgens kijk je of het gehele team tot een GEZAMENLIJK DOEL kan komen, dat antwoord geeft op de vraag: 'Wanneer is de innovatie voor ons geslaagd?’

Nog vragen? Laat het me weten!

Heb je nog VRAGEN over doelen stellen en het uitwerken van een 'Innovatie Succes Manifest'? Laat het me weten in de comments hieronder, of neem contact op. Ik help je graag verder.