Co-creatie met bewoners

De co-creatiekracht van bewoners

Laat me je een verhaal vertellen over een bewoonster op haar pad, om bij te dragen aan een duurzamere woon- en leefomgeving. Het was een half jaar geleden dat zij bij ons kwam op een bijeenkomst over duurzaamheid, die we organiseerden met een woningcorporatie ...

Zij vertelde ons dat zij lang geleden heel veel pogingen had gedaan, om mensen in beweging te krijgen om duurzamer te wonen en te leven. Ze had er veel energie in gestoken, maar het ging moeizaam. Uiteindelijk was ze ermee gestopt. Ze had zich teruggetrokken in haar eigen huis, om daarin duurzaam te leven. 

Participeren en faciliteren

Deze bewoonster kwam dus bij ons, geïnspireerd door het vraagstuk: Wat betekent duurzaamheid voor u? Wat doet u aan duurzaamheid? Ze vertelde dat ze hoopte dat ons innovatie-traject een stap was, waardoor meer mensen zouden gaan meedoen. Ze wilde zelf geen kartrekker zijn, maar wel graag participeren als wij het proces wilden faciliteren.

Experimenteren en beleven 

Zo gebeurde het dat zij ging experimenteren met duurzame innovaties in haar huis. Samen met haar deden we testen, logde zij haar ervaringen van uur tot uur, van dag tot dag. Vol geuren en kleuren deelt zij nu haar lessen met buurtbewoners in haar eigen huis. Een dergelijke beleving leidt tot:

  • Nieuwe buurtcontacten;
  • Andere gesprekken;
  • Diepere bewustwording rond duurzaamheid;
  • Ander gedrag van bewoners en onszelf.

Impact vergroten

Er gaan nu geluiden op, dat deze bewoonster zo enthousiast is dat zij samen met haar buurvrouw, bij herhaling meer bewoners gaat uitnodigen om haar lessen door te geven. Het pad naar nog meer impact is ingezet. Hoe dankbaar is dat! 

Moeiteloos werken

Is dit niet een intensief proces? "Zo komen we er toch nooit in de opgave van verduurzamen?", hoor ik je nu afvragen. Die vraag heb ik me ook gesteld.

Afgelopen weekend, tijdens het Being Limitless Programma van de One World Academy, ontstond het antwoord op deze vraag. De kern is: wil je werken vanuit de 'Beautiful State of Being' of vanuit een 'Suffering State'?

In een TEDx Talk heeft Preethaji, de Founder van One World Academy, al aan ruim 1.3 miljoen mensen uiteengezet, wat zij met deze twee 'States' bedoelt. 

Stel, je wilt een wijk renoveren ...

Stel, je wilt een wijk wilt renoveren. Verbeeldt je nu, dat je in no-time 70% van de bewoners meekrijgt voor deze renovatie. Er is geen angst, er is geen gedoe en er is geen gevecht. Wel is er kalme moed, er is plezier en er is dankbaarheid. Voel je het verschil tussen de ene manier en de andere manier? Het zou toch geweldig zijn, als innoveren, renoveren en werken in het algemeen moeiteloos gaat?

Meer connectie, inclusie en compassie

Ik denk dat moeitelozer renoveren kan, als we op een andere manier naar relaties gaan kijken. Dat wil zeggen:

  • We werken minder vanuit onze condities en onze (on)zekerheden.
  • Wij zijn zelf vrij van angst voor bewoners, die wel zullen gaan klagen zodra we hen betrekken.
  • We zijn vrij van denken in goed en fout.
  • Wij nemen minder aan en zien onze percepties niet als de enige waarheid.

Als dat ons lukt, dan ontstaat er een vrijheid van waaruit een groter geluk zich kan ontwikkelen. Dan is er ruimte voor volledige connectie, voor inclusie en compassie, ongeacht wat er gebeurd in die relaties. Er ontstaat dan acceptatie van onszelf en de ander. 

Met die vrijheid in relaties zal werk en leven nooit meer hetzelfde zijn. Dan wordt er meer, met minder moeite bereikt. Omdat we dan bijdragen aan een ontwikkeling die we allemaal de moeite waard vinden ... bewoners en wijzelf. 

Schaalbaar maken

Als we in die vrijheid van relaties leven, dan wordt delen ook moeiteloos. Dan worden lessen van de een naar de ander overgebracht: van bewoners naar bewoners, van medewerkers naar medewerkers, van project naar project. 

Op die manier ontstaat er een olievlek, waardoor veranderingen en vernieuwingen meer 'vanzelf' ontstaan. Waarmee een vliegwiel op gang komt met de immense impact van co-creatie. Co-creatie vanuit een dieper bewustzijn, dat begint bij onszelf.

Vanuit welke ‘State’ wil jij werken ... Met moeite of moeiteloos?

Tot slot

Mijn passie is om zoveel mogelijk teams hun innovatiekracht te laten ontdekken voor het co-creëren van meer woongeluk en duurzamere woon-en leefomgevingen. Vind je het interessant om meer te horen over de pilots die we doen? Neem dan contact met me op: marieke@gamechanger.nl of 06-81430058.