6 gewoonten die de impact vergroten van iedere Innovatiemanager

Wat is de grootste uitdaging die jij hebt te overwinnen in innoveren? 

En waar zou je staan, als jij die uitdaging hebt overwonnen?

Aan de hand van deze twee vragen ging ik onlangs in gesprek met de innovatiemanager van een groot technisch adviesbedrijf. Er werken zo’n 5.000 medewerkers. Zij ontwerpen en realiseren oplossingen die leiden tot duurzame gebouwen, schone energie en schoon water. 

Welke uitdagingen ziet hij in innoveren?

Tijdens het bespreken van zijn uitdaging en van de keuzes die hij tegenkomt, kwamen we tot de conclusie dat het best moeilijk is om een innovatiemanager te zijn in een groot bedrijf. Immers:

 1. Resources zijn schaars. Op welk idee investeer je wel en op welk idee niet?

 2. De kosten stijgen jaarlijks. Wat betekent dat voor de pricing?

 3. Er wordt gewerkt op basis van efficiency en niet op basis van waardecreatie. Hoe kan je dan het ene behouden en het andere ook gaan doen?

 4. De mindset is er één van: “Zo doen we het hier nou eenmaal”. Hoe verander je deze fixed mindset naar een groei mindset?

Waar zou hij willen staan met innoveren?

Deze innovatiemanager wil de beste zijn in zijn markt. Om daar te komen heeft hij de volgende route uitgestippeld:

 1. Sneller en slimmer werken, door op een andere manier het werk te gaan doen.

 2. Makkelijker mensen meekrijgen, zodat er een olievlek ontstaat voor innoveren.

 3. Verhogen van de toegevoegde waarde, door de beste proposities te leveren.

 4. Vertrouwen vergroten, door consistent en congruent te zijn in denken, voelen en communiceren.

Vragen die spelen bij bewegen naar waar je wil staan.

Naar aanleiding van waar hij wil staan met innoveren, stelde ik hem vervolgens deze vragen:

 • Je weet wat je wil neerzetten. Hoe houdt je hier 100% focus op?

 • Je wil de productiviteit verhogen. Hoe bereik je meer succesvolle innovaties, met minder moeite?

 • Je wil meer mensen meekrijgen. Hoe zorg je ervoor dat meer mensen in een positieve flow komen?

 • Je wil het vertrouwen vergroten. Hoe ga je dan aan betere relaties bouwen?

 • Je wil de toegevoegde waarde vergroten. Hoe ontwikkel je onweerstaanbare oplossingen en de ultieme propositie machine daarvoor?

 • Je wilt consistent en congruent zijn. Hoe blijf je dan bij jezelf, ondanks alle onzekerheden en hindernissen die er op je innovatiepad komen?

Hij was blij met deze vragen! Hij realiseerde zich dat hij wel had geformuleerd wat hij wil met innoveren, maar dat hij nog onvoldoende bezig is met ‘hoe ga ik het dan doen?’.

Waar ik van overtuigd ben …

Wat ik geloof, is dat we vaak goede intenties zetten voor wat we willen bereiken. Vervolgens vinden we het echter bere lastig, om de juiste acties te ondernemen. Hierdoor bereiken we te weinig met onze innovatieresultaten. En daardoor krijg je niet het echte committent dat voor innoveren nodig is.

6 GEWOONTEN OM IMPACT TE VERGROTEN

Om tot goede acties te komen, heeft het mij geholpen om mezelf ‘high performance’ gewoonten aan te leren. Gewoonten die hebben bewezen om succes voor de lange termijn te bereiken. Toen ik mij deze 6 gewoonten eigen maakte, veranderde alles voor me. Ik kreeg meer focus en een hogere productiviteit. 

Deze gewoonten kan jij je als Innovatiemanager of -expert ook eigen maken, om de impact te realiseren die je ambieert. Het gaat om 6 gewoonten waar je dagelijks bij stil staat en actief mee aan de slag gaat, namelijk:

 • Zoek duidelijkheid

 • Stimuleer energie

 • Versterk het belang van het noodzakelijke

 • Verhoog productiviteit

 • Ontwikkel invloed

 • Toon moed

PROGRESSIE MAKEN in innovatie

Om elke dag een stap verder te komen met innoveren, pas ik deze gewoonten toe. Ik gebruik hiervoor een dagelijkse checklist met per gewoonte 4 aandachtspunten. Deze checklist helpt om te overzien, welke acties ik gedurende de dag wil doen en wat ik heb bereikt. 

Wekelijks evalueer je de resultaten en kies je de gewoonten, waar je de volgende week op wil focussen. Zo kom je door je acties al dagelijks tot resultaten en verbeter je jouw prestaties. 

De uitdaging zit niet in harder werken, maar in ontspannen hard werken, winnen en leven. Om die code te kraken, dat is dé challenge!

Dat gevoel gun ik jou ook: ontspannen werken, winnen en leven. De High Performance Checklist biedt jou hiervoor een start, waarmee je jezelf in laserfocus houdt. 

De High Performance Checklist kun je hier downloaden.

Gun jij jezelf een gevoel van ontspannen werken, winnen en leven?

Like, comment en repost als je dit ook aan anderen gunt. 

Bron: ‘High Performance Habits; How Extraordinary People Become That Way’ van Brendon Burchard