Gamechanger

Waarom we doen wat we doen

Gamechanger gelooft erin dat iedere situatie een productieve omgeving kan zijn, waarin mensen met veel inspiratie en ondernemerschap het beste uit hun eigen en elkaars groeipotentieel halen. Door samen concrete oplossingen te bedenken die er echt te doen en deze in gang te zetten en te realiseren, creëer je de vrijheid om succesvol te zijn.

Hoe we het doen

Wij pakken vernieuwing aan en doorbreken de status quo. Het kan anders, als je op een andere manier wilt denken en wilt doen.

De aanpak, de processen en werkvormen die we gebruiken hebben zich in de praktijk bewezen. We onderzoeken en gebruiken ze zelf en designen ze op een manier zodat onze klanten ze succesvol kunnen implementeren.

We weten medewerkers snel in beweging te krijgen om samen met hun klanten, collega’s en partners van een idee een succesvol product, markt of commerciële strategie te maken. Alles wat nodig is om de juiste mensen daarbij te betrekken uit het netwerk van onze klanten of onze eigen netwerken zetten we in werking voor het beste resultaat en ervaring.

Wat we doen voor wie

Wij helpen Business Development Managers in de Zorg, de Bouw, Onderwijs en Services succesvol in business development door co-creatie met klanten en partners te zijn. Dit doen we door middel van co-creatie en community management advies, begeleiding, training en coaching.

Klanten die met ons werken doen dat omdat ze de volgende resultaten belangrijk vinden:
– Betere producten, markten of commerciële strategie bedenken en realiseren.
– Betere klant relaties ontwikkelen.
– Hogere productiviteit in het team.
– Meer focus aanbrengen zodat doelstellingen gerealiseerd worden.

Ontmoet

  • Asha Lalai

    Professioneel Klant | Customer Happiness Addict | Elke dag 1% groei | Chasing my own dreams instead of my competition | Kleurrijke Levensgenieter
  • Han Oei

    Perspectiefbieder om mens en organisatie te laten stralen | Organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling | Coaching | Advies | Procesbegeleiding | Verbinden van waarden, drijfveren en talenten met meetbaar resultaat
  • Marieke Schoenmaker

    Directeur Gamechanger | Business Development door co-creatie met klanten, medewerkers en partners | Toekomstgericht | Kansen zien | Beweging erop houden | Resultaten halen

 

Waarom Gamechanger?

Grote vaardigheid en diepe kennis van co-creatie processen

Grote vaardigheid en diepe kennis van co-creatie processen.

Gamechanger’s co-creatie en community management advies en begeleiding helpt tientallen bedrijven in Nederland om in dialoog met hun klanten en partners sneller, goedkoper en betere oplossingen te bedenken en te realiseren.

Advies omzetten naar concrete implementatie

Het ontwikkelen van de juiste co-creatie mindset, het concretiseren van de doelen, het kiezen van de juiste strategie en het realiseren van het plan. Zorg ervoor dat je de juiste stappen op het juiste moment zet. Met meetbare resultaten. Gamechanger maakt het mogelijk. Samen met jou, je klanten en je partners.

Doordachte werkwijze

Gamechanger biedt alle processen, methoden, tools en werkvormen die je nodig hebt voor betere co-creatie en community management resultaten.

Leuke, wijze en energieke inspiratiebron

Gamechanger helpt je niet alleen om meer uit je innovatie potentieel te halen. Gamechanger geeft ook ideeën, inzicht en inspiratie. Vraag het gewoon eens aan een van onze klanten.

Enkele van onze klanten

Verschijnt binnenkort
Co-creatie project gehandicaptenzorg

Verschijnt binnenkort
Procesinnovatie Klantwaarde propositie

Verschijnt binnenkort

Verschijnt binnenkort

Onze cultuur en aanpak

Wat is een gamechanger? Het is een strateeg die het spel van zijn bedrijf verandert. Het is een creator die innovatie inzet voor organische groei. Het is een leider die begrijpt dat de klant een co-producent is. Het is een katalysator om mensen, ideeën en technologie te verbinden. Het is een bruggenbouwer tussen sectoren en netwerken. Het is een nuchtere humanist die interactie begrijpt en innovatie als een sociaal proces ziet.

Onze aanpak is gericht op Connect, Discover, Create, Develop en Enjoy. Wij verbinden mensen en hun ideeën zodat nieuwe kansen en rijkere oplossingen ontdekt worden. In alles wat we doen willen we impact, het verschil, maken. Daarom blijft ook tijdens de productontwikkelfase de klant als co-producent betrokken en eventuele partners als co-makers. Sterker nog, zij denken mee in hoe het nieuwe product of de nieuwe dienst op de markt gebracht kunnen worden. En vier je met elkaar het moment als dat is gerealiseerd!