Case Studies

Bruna heeft een nieuwe strategie geformuleerd als reactie op kansen in nieuwe markten. Zij wil met bestaande producten naar een nieuwe markt gaan. Tijdens een tweedaagse Business Accelerator is in co-creatie met de keten de strategie vertaald in een concrete roadmap waarin helder is geworden wat er gedaan gaat worden om de omzetdoelstelling  in deze nieuwe markt te realiseren.

Download de volledige co-creatie case.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft de ambitie om haar inrichting en werkwijze te moderniseren. Tijdens de Kaderdag is in co-creatie met het bestuur, de directie en 120 kaderleden een belangrijke stap gezet in de richting van de cultuurverandering en ledenbinding die samenhangt met de structuurverandering.

Download de volledige co-creatie case.

De uitdaging is om meer vanuit de klantbehoeften de commerciële targets en strategie neer te zetten. En middels kruisbestuiving, ideeën en oplossingen te ontwikkelen waarmee forse stappen gezet worden richting de groeiambitie. 3 Klantorganisaties en 90 medewerkers van zes wereldwijde afdelingen ontwikkelden in slechts 48 uur een gedragen commerciële strategie en implementatieplan.

Download de volledige co-creatie case.